OPTIMERING

 

 

Få din hjemmeside gennemgået med fokus på en række parametre: Fx forbedring af tekster, forbedring af brugervenlighed eller forbedring af konverteringsrate. Få et skræddersyet tilbud ud fra, hvad der tilføjer mest værdi til din virksomhed.


Optimering af tekster
Få din hjemmeside gennemgået med fokus på forbedring af tekster. Optimeringen vil først og fremmest fokusere på korrekturlæsning, omskrivninger samt tilføjelser af tekst, de steder, hvor det vurderes, at det vil gavne. Gode tekster der får ens virksomhed til at fremstå professionelt er afgørende. Når de besøgende scanner hjemmesider, vil de sandsynligvis tolerere enkelte stavefejl. Hvis teksterne dog er præget af fejl og dårligt sprogbrug, kan det have en stor betydning for deres lyst til at købe ens produkt. 


Optimering af brugervenlighed
Den amerikanske ekspert i digital brugervenlighed, Steve Krug arbejder efter devisen ’don’t make me think!'. Dette udtryk fanger essensen af brugervenlighed, hvor hjemmesider er intuitive at navigere i og netop ikke får en til at stoppe op og overveje, hvordan man kommer videre.

God brugervenlighed afspejler sig også i, at der er tænkt på modtageren ved opbygningen af hjemmesiden. Smarte effekter, der er måske er flotte, men ødelægger brugervenligheden, er udeladt. Dertil kan fx knapper der er gemt væk og mangel på information omkring, hvad man får ud af at udføre bestemte handlinger også have en negativ indflydelse på brugervenligheden.


Konverteringsoptimering
Inden for digital markedsføringsterminologi er begrebet konvertering en fællesbetegnelse for, når man har fået en besøgende til at udføre en bestemt handling. Udførelsen af handlingen konverterer den besøgende til fx en kunde, et kundelead eller en følger. Termen konverteringsrate henviser til, hvor stor en procentdel af de besøgende, der konverterer, og er et vigtig parameter for ens succes online. Konverteringsoptimering inkluderer også optimering af brugervenlighed samt tekst, da de forbedringer også kan bidrage til at hæve konverteringsraten.

Når en hjemmeside skal konverteringsoptimeres, tages der først og fremmest udgangspunkt i data fra Google Analytics. En gennemgang af data i Google Analytics kan svare på spørgsmål såsom: Hvilke undersider skræmmer de besøgende væk? Hvor i købstragten forlader flest brugere hjemmesiden? Det kan også give svar på nogle mere opløftende spørgsmål, fx hvor kommer de besøgende fra, der konverterer oftest? Er det via virksomhedens Facebook profil? Via organiske Google søgninger? Via Google Ads? Eller via nyhedsbrevet?

Med lidt kendskab til almindelige faldgruber, er det også muligt at foretage forbedringer, som med stor sandsynlighed vil have en positiv effekt på konverteringsraten. Skal potentielle kunder fx udfylde information omkring deres fødselsdag på hjemmesiden, når de foretager en bestilling? Hvis ja, så er der en stor risiko for, at mange springer fra ved dette trin. Derudover kan konverteringsoptimering baseres på kvalificerede bud: Er der evt. en positiv egenskab, som ikke bliver fremhævet tilstrækkeligt på hjemmesiden? Fx en høj Trustpilot score? Så kan den med rette gøres mere tydelig på hjemmesiden, så de besøgende ikke overser den.

Arbejdet med konverteringsoptimering er meget metodisk. Der kan med fordel også anvendes A/B split-testing. Her har man via specialiserede programmer mulighed for sideløbende at teste to varianter af en underside for at se, hvilken der konverterer bedst. Det er selvsagt også vigtigt, at Google Analytics er ordentligt opsat på hjemmesiden. Derved kan der måles og vejes på, om de nye tiltag fungerer.


Kontakt
Kontakt Adnetics på morten@adnetics.dk eller på tlf. 51 82 84 95 for at høre nærmere om de forskellige services og dine muligheder for at gå gavn af dem.