AFTALEVILKÅR

 

 

1) Generelt

Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for de ydelser, som kunden har bestilt hos Adnetics ApS, CVR-nummer: 42153079 (Fremover Adnetics). Ved kunden forstås den person eller det selskab, der har indgået aftale direkte med Adnetics. Aftalen gælder bl.a. ved tilbud, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller levering af grafisk design.

Aftalevilkårene gælder, når kunden har accepteret et tilbud fra Adnetics.

2) Levering

Adnetics påbegynder levering af aftalte ydelse hurtigst muligt efter aftaleindgåelsen medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Ferie, helligdage og weekender tæller ikke med i leveringsperioden.

En kampagne er leveret, når kampagnen er sat helt op, aktiveret og begynder at generere annoncevisninger.

3) Betaling

Betaling sker efter, at en ydelse er leveret, med mindre andet er aftalt.

Betalingen skal ske indenfor 8 dage efter fakturaen er fremsendt. Bliver der ikke betalt rettidigt, forbeholder Adnetics sig ret til at pause en kampagne, indtil betalingen bliver foretaget. I tilfælde hvor betalingen helt udebliver, forbeholder Adnetics sig ret til at tilbagetrække det arbejde, der er angivet i tilbuddet.

4) Hvis tredjemænd ikke leverer

Adnetics kan ikke holdes til regnskab for, hvis tredjemænd ikke leverer, fx webbureauer. Dette gælder særligt i forhold til indsættelse af mål-tracking på kundens hjemmeside. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at få indsat mål-tracking på kundens hjemmeside, vil kunden ikke blive faktureret for denne specifikke service.

5) Nedbrud

Der anses stadig for at være leveret af Adnetics, selvom der skulle være nedbrud på kundens hjemmeside efter opsætning af en kampagne.

6) Google tjenester

I nogle tilfælde er det ikke muligt at opnå kontrol over forskellige Google services, fx Google My Business, Google Tag Manager, Google Search Console, hvis dette tidligere har været oprettet for kunden og adgangsoplysninger er gået tabt. I de tilfælde vil Adnetics ikke være forpligtet til at levere disse Google tillægsservices til kunden. Der anses stadig for at være leveret i henhold til aftalen, selvom disse tillægsservices ikke opsættes. I tilfælde hvor kunden har betalt særskilt for at få oprettet de ovenstående services, vil kunden ikke blive faktureret, hvis det ikke er muligt at opsætte dem.

7) Tredjemandsrettigheder

Adnetics kan ikke holdes til regnskab for evt. overtrædelse af rettigheder på materiale, hvis kunden selv har leveret materialet til Adnetics.

8) Misbrug

Adnetics er ikke ansvarlig for misbrug på kundens konto, som skyldes uagtsomhed fra kundens side.

9) Kompensation

Adnetics betaler ikke penge tilbage i tilfælde, hvor betalte klik har været irrelevante for kundens virksomhed.

10) Ansvarsfraskrivelse

Adnetics kan ikke holdes ansvarlig for nedbrud, fejl eller andet i Googles eller Facebooks systemer.

11) Ikrafttrædelse

Forretningsbetingelserne træder i kraft fra den den 1. maj 2016.